Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. A'tropa L.

1 Bladen eirond of eirond-langwerpig, kortgesteeld, in den steel afloopend, de bovenste 2 aan 2, één daarvan kleiner (fig. 1157). Bloemen knikkend. Bes bolrond, glanzig zwart, met violet sap. Bloemkroon vuil-roodbruin. 0,60-1,50. 2|. Juni—Augs. In boschachtige streken, tusschen hakhout. Zeer zeldzaam. Zeer vergiftig!

Belladonna. Wolfskers. Doodkrnid. A. Belladonna L.

Fig. 1158. Hyoscyamus niger. Fig. 1159. Nicotiana Tabacum.

a bloem; b vruchtkelk; D vrucht. a bloemkroon, opengelegd; I> vrucht met kelk.

8. Hyoscyamus Trr).

1 Stengel, bladen en kelken kleverig, wollig behaard (fig. 1158^. Bladen langwerpig-eirond, grof-bochtig getand, de onderste gesteeld, de bovenste steDgelomvattend. Bloemen bijna zittend. Bloemkroon vuilgeel, sierlijk violet geaderd. 0,30-0,60. ©Q> zelden ©. Juni—Octr. Bij steden en dorpen op mesthoopen. kerkhoven, langs wegen en dijken. Vrij algemeen. Zeer vergiftig! Malwillempjesbruid. Dolkruid. Bilzenkruid. H. nlger L.

9. Nicotiana Trn. Tabak.

1 Bloemkroon rosé, trechtervormig met spitse zoomlobben (fig. 11511). Bladen langwerpig lancetvormig, toegespitst, de onderste afloopend. Pluim uitgespreid. Doosvrucht spits. 1,00-1,2."». 0, ook Juli—Septr. Gekweekt. Uit Zuid-Amerika. Vereiftie!

Tabak, f N. Tabacam L.

Sluiten