Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ktpnept pn hloemstelen kaal of klierachtig-behaavd. Bladen kaal, gewimperd. Bloemkroon ceel (001ö-0,02>, buisklokvormig, van binnen niet gevlekt. 0/,0-1,00. ©©. Juni Juli Waarschijnlijk een verwilderde sierplant. Dieren. Vergiftig!

Geel vingerhoedskruid, ü. lütea L.

14. Wulfénia Jacq. II.

1 Wortelbladen omgekeerd-eirond-langwerpig, gekarteld, de overige schubvormig. Trossen dicht Bloemen donkerviolet. 0,15-0,35. !(.. Juli. Sierplant uit Karinthifi.

-j- \V. carintbiaca Jacq.

15. Verónica Tm, Ecrc prijs. Gamander, n.

Verschillend gevormde kruiden met okselstandige of in trossen staande bloemen, die een ster- of trechtervormige bloemkroon hebben, welke meest blauw van icleur is 1

1 Bloeiwijzen bcherp afgescheiden van de bebladerde plant, meestal

gesteelde trossen of aren vormend (fig. 1185, 11H8). Schutbladen der bloemen klein, door de bloemen geheel bedekt, de tros daardoor schijnbaar naakt 2

Bloeiwijzen niet scherp afgescheiden (fig. 1194). Stcngelbladen naar boven toe langzamerhand in groene schutbladen overgaand, die door de bloemen nooit geheel bedekt worden. De bloeiwijzen vormen daardoor aan bet eind van den stengel of der takken bebladerde trossen, of, als de stengelbladen alle gelijk van vorm zijn, zijn de bloemen alleenstaand in do bladoksels. Kroonbuis

zeer kort

2 Trossen in de bladoksels (fig. 1185). Kroonbuis zeer kort . . 4

Trossen laan den stengel en ook aan de takken) eindelings (soms ook bladoksel-

standig), dichtbloemig 3

!? Kroonbuis meer lang dan breed. Bladen spits, tot aan den top scherp, aan den voet bijna dubbel-gezaagd (fig. 1184), in kransen van 3-4 of tegenoverstaand, langwerpig-lijn-lancetvormig met hartvormigen ofafgeronden voet. Doosvrucht ingesneden. Bloemkroon hemelsblauw.

0,60-1,20. 4 Juli, Augs. Op vochtige Fig- lig¬

plaatsen. Ook als sierplant gekweekt

en verwilderd. • • Langbladeerepiijs. V. longifólia LVormen:

a. vulguris Koch. Bladen met hartvormigen voet. Zeldzaam. p. maritima L- Bladen met afgeronden voet, meest smal-lancetvormig. Zeldzaam.

Sluiten