Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f' iTïdh'rt H^rarf' ®,'a^en n,el Wigvonnigen voet' Don Bosch.

r a Sch rad. Bladen geheel onbehaard. Haarlem Amsterdam Bovtel

ovaaf, aTn'dln^oet yersmald 'of'afgeron?' zïdra^Mt^nuto'"'i)*8'1''' 'aPBwerpigBloemkroon hemelsblauw, zelden rose. (,,20-0,40. 2Mun"-Au^

—El— »«-»•«-■ <»«»"{: l7AfK"±32'.'lUi?S3ï;lï

Bladen gesteeld, tegenoverstaand, langweroie tot lan,.»tv™ fere,1"anül<les Vahl. bovenste gezaagd tot gaafrandig. Plant eiiisviItii 'iw^'gi' gekarteld of de aren. Kelk wollig. 0,30-1,00. Juli, Augs.g lerplant ïitZÜniïï?' SChUnbaar

4. If„ll, + v- '"".'«na L.

* g

Kelk 5-deelig, de vijfde (bovenste) slip kleiner 10

5 tfladen en meestal ook de stengel kaal. Plant in

t water of op vochtige plaatsen groeiend. . 6 Stengel en bladen behaard. Plant op droge plaatsen groeiend r g

6 Trossen meestal alleen in den oksel van 'het eene blad

van een bladpaar (fig. 1185). Bladen lijn-tot lancetvormig, spits, zittend, iets ffezan<nl

vlak samengedrukt, overdwars breder, diep ingesneden, beneden 0 0tT-W , °emMr°0nQ W;tach^. "Od of blauwachtig geaderd.

üi k £L.JL ^r.'ig,£L:ocl"ig'!' >I,WK°•

Schild vruchteoreprijs. V. scutellata L.

hl^Hnn teg^°Ve,rf«r 'nin dBVkseI Van beide bladen van een Ü-5 ( gpf ® K Do,osv.rucht opgezwollen, rondachtig, zwak 7 ct ®,tdeD' ?'a.D' le*s v'eezig. Stengel dik, hol. . . 7

7 Stengel bijna vierkant. Bladen langwerpig-lancetvormig tot'lancetvormig, spits, fijn-gezaagd tot biina <raaf-

ïandig, zittend, half steDgeloruvattend. Trossen verspreidbehaard (fig. 1186). Doosvrucht rondachtig, bijna niet ingesneden. Bloemkroon lichtblauw, donkerder gestreept. 0,15-0,60. 4- Mei— Septr. In slooten, langs waterkanten en op vochtige zandgronden. Algemeen.

WnfnVAA»A«.::. II A , ...

" " cfmi a* w. nnagains L.

Stengel bijna rond. Bladen rondachtig of langwerpig-ovaal, stomp,

kaal mï na? ' £ i;f.Z"agdu0/ blJna S^ndig. Trossen kaal (tig. 1187). Doosvrucht bijna bolrond, nauwelijks ingesneden

bj)na even lang als de stompe kelkslippen. Bloemkroon hemelsblauw. 0,15-0,60. 4. Mei-Septr. 'vindplaatsen als de vorige A1*emeen Beekpun/e. V. Beccabünga L

Sluiten