Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(no'Öso di01' in?nsn?dei?' S6stoe'd - do bovenste zittond. Bloemen blau «v-violet. o,JU u.50. 4 April—Juni, soms Septr. Op drogen "raserend Enehuizen Ulnn ,,as, St.-Jooslami, Nieuwland , Middelburg, Noord-Beve?and, lLinmekGns? U"

Klein bloem salie, f S. Verbenaoa L.

6 Stengel aan den voet met een wortelroset (fig. 1222). Plant naar boven klierachtig behaard. Wortelbladen langwerpig tot langwerpigeirond, spits, met hartvormigen voet, gerimpeld. Stengel met weinige, van elkaar staande paren bladen. Schutbladen groen, langweipig-eirond, toegespitst, stengelomvattend, ten slotte teruggeslagen , de bovenste korter dan de kelk. Bloemen 0,015-0,025 gro.ot» donkerblauw, zelden rose of wit. 0,30-0,60. 2|~ Mei— Juli. Op drogen grasgrond, aan dijken en wegen, ook in uiterwaarden. Vrij algemeen . . . Veldsalie. S. praténsis L. stengel zonder wortelroset aan den voet. Plant zonder klieren, vrij

aicut DeDladerd. ülaaen langwerpig-lancetvormig, stomp of spits, gerimpeld (fig. 1223). Schutbladen eirond, lang toegespitst , stengelomvattend, ten slotte horizontaal afstaand, donkerpurper, (aan den witbloeienden vorm groen) even lang als de kelk. Bloeiwijze aan den top van den stengel voor het opengaan door de elkaar dakpansgewijze bedekkende schutbladen, vierkant. Bloemen

tot 0,01-0,014 groot, blauw, zelden rose of wit. 0,30-0,60. 2J.- Juli—Septr. Op onbebouwde plaatsen. Zeldzaam. Aangevoerd.

Boschsalie.

S ailvAstrifi I

tf. OIITO0II IO U.

Fig. 1222. Salvia praténsis. Fig. 1228.

a kelk: /> deel der bloemkroon met do meeldraden : cmeeldraden; dstamper: e vruchtjes.

7 SClBU|LdeneLoedeeirondB dl,dicl,t ^'^oUige kelk. Kelk klokvormig.

stengel witwollie Rlnpnffrn 1/ boc'htig of gelobd, zeer rimpelig, evenals de sloten OSSOÖO *Êw°n, i1 rWnViS.let aa»geIoopen. Helmhokjes inge-

(SrdanÜX'heSf:

Schutbladen veel langer dan de klierachtig behaarde kelk breed eirond vliezig ^lila"

» dS dnaabre'ïES» "fS ^ dort&fe

stengel donzig, naai boven klierachtig behaard. Bloemkroon lichtblauw, met

Sluiten