Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32. Teucrium L. Gamander.

Kruiden met vertakten, rechtopstaanden of' opstijgenden stengel. . 1 1 Kelk 2-lippig (bovenlip ongedeeld, onderlip 4-tandig) (fig. 1269, 2). Bloemkroon licht-groengeel. Bloemen alleenstaand of in eindelingsche of bladokselstandige trossen. Bladen eirond of langwerpig met zwak-hartvormigen voet, rimpelig, gesteeld. 0,30-0,60. 4Juli, Augs. Op duin- en zandgrond en op bergachtige, boschrijke plaatsen. Vrij algemeen . . Wilde salie. T. Scorodónia L.

Kelk bijna gelijkmatig ö-tandig. Bloemkroon purper of rose, zeldzaam wit Bloemen

in 2-6-bloemige sch'ijnaren 2

ti Bladen oneedeeld 3

Bladen gesteeld, dubbel-vmdeelig (lig. 1270). Bloemkroon vuilrose, middelslip der onderlip geelachtig, zelden wit. Kelk voor aan den voet met een knobbel. Plant kortklierachtig behaard en met langere, dicht opeenstaande haren. 0,07-0,t>0. 0©. Juli—Herfst. Gulpen, Heerenwaarden, Vaals, Etenaken, Zwolle (?) £ Trosganiander. T. Bótrvs L.

3 Bladen zittend, langwerpig tot langwerpig-lancetvormig, £ grofgekarteid, de onderste met afgeronden voet, de bo- w venste wigvormig-versmald (fig. 12ö9, 1). Schijn kransen meest^4-bloemig. Bloemkroon lichtpurper. Reuk knotlookachiig en smaak bitter. 0,15-0,45. %. Juli—Septr. In moerassige weilanden en duinvalleien. Lisse, Oostvoorne,

T j ' ut...,'7 ... u ^, i.-.

IliOTIUiUU , tfina-'i/iiviiu, tiomiuai , uvnun>.

Watergamauder. T. Scordluni Iv.

I Bladen gesteeld, langwerpig, wigvormig in don steel versmald,

gekarteld (Hg. 1271). Scliynkransen meest li-bloemig, tot een eindelingschen tros vereenigd. Bloemkroon purper, zelden wit. 0,15-0,30. 2(— Ij. Juli—Septr. Op heuvelachtige gronden en op ruige plaatsen. Friesland, Maastricht, den Haag.

Gamander. T. Chamaéiirvs li.

CXI. Fam. Lentibulariaceeën. Blaasjeskruidachtigen. n.

Water■ of moerasplanten. Kelk' 2-5 deelig. Bloemkroon 2-lippig, gespoord.

Meeldraden 2. Vruchtbeginsel 1-hokkig met centraleri zaaddrager en 1 stijl.

Vrucht een doosvrucht.

1 Bloemen alleenstaand (fig. 1272). Kelk ongelijk 5-deelig. Bloemkroon open. Bladen in een wortelroset, eirond tot elliptisch, klierachtig-kleverig, vetglanzend, geelgroen. Landplanten.

P i n g u i c u 1 a «««.

Bloemen in trossen (fig. 1274). Kelk 2-deelig. Bloemkroon gemaskerd , geel. Bladen in het water ondergedompeld, veeldeelig met lijnvormige slippen en rondaebtige luchtblaasjes. Waterplanten.

Utriculiiria «««. 42*

Sluiten