Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Pinguicula Trn.

1 Bloemen blauwviolet, van binnen vaak met 2 witte vlekken of liinei

i&r. io7o\ : • J

'.'tl' wpwi jniciu YUI uijy ,

tamelijk recht, half zoo lang als de bloemkroon. Doosvrucht stomp. 0,05 0,15. I).- Mei, Juni. Op moerassigen veengrond en in de duinen. Vrij algemeen.

Vet blad. P. vulgaris L.

2. Utricularia L. Blaasjeskruid.

Onbehaarde, ondergedoken waterplanten met draadvormigen, vertakten stengel, die alleen tijdens den bloeitijd hiire op lange, naakte stelen staande trossen boven den waterspiegel verheffen 1

1 Bladslippen aan den rand gewimperdgezaagd (fig. 1273). Spoor vele malen meer lang dan dik. Gehemelte gewelfd, de keel sluitend. 2

/ ' t

Dle[ gewim- F. |2?2_ Pineuicula vulearis perd-gezaagd Spoor kort, knob- „ kolk. ,, bloemkroon: <■ meeldraden belvormig. Gehemelte vlak, de en stamper, de laatste in d afzonder-

bloemkroon niet geheel sluitend * opengesprongen doosvrucht:

„ , , o biuuenu. f doosvrucht, overlangs doorgesneden,

irossen 2-6-bloemig .... 4

2 Bladslippen naar alle zijden uitstaand, 2-3-voudig vindeelig, alle

gelijk van vorm en meest alle met luchtblaasjes. Bloemen in 5-10-

bloemige trossen, de stelen tijdens den vruehttijd teruggeslagen. 3

Bladslippen (met den stengel) bjjna in één vlak liggend (fig. 1273a).

Bladen twpounrmirr rla nnnn h o n _

vormig-herhaald gaffeldeelig, zonder luchtblaasjes, de andere meest aan bijzondere takken, weinig ontwikkeld , met enkele groote luchtblazen. Bloemen in 2-5-bloemige trossen, de stelen tijdens den vruehttijd rechtop- of afstaand. Bovenlin der

bloemkroon dubbel zoo lang als het gehemelte (fig. 12736). Onderlip vlak. Bloemkroon bleekgeel, gehemelte en bovenlip purper gestieept. 0,15-0,22. 2J.. Juni—Septr. In slooten en heipiassen. Zeei' zeldzaam. Middelst blaasjeskruid. U. intermédia Hayne

(fig. 1272). Spoor priemvort tamelijk recht, half zoo lang de bloemkroon. Doosvrucht sto 0,05 0,15. 4. Mei, Juni. moerassigen veengrond en in duinen. Vrij algemeen.

Vet blad. P. vulgaris

2. Utricularia L. Blaasjeskri

Onbehaarde, ondergedoken waterp ten met draadvormigen, vertal stengel, die alleen tijdens den bl tjjd h:ire op lange, naakte sti staande trossen boven den wn spiegel verheffen

Sluiten