Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CXIII. Fam. Bignoniaceeën.

Heesters of hoornen. Kelk meest 5 deetiy, zelden '2-lippig. Bloemkroon 5lobbig, bijna 2lippig. Meeldraden 4 , twee machtig of 2 , vaak ook 1-3 071 ~ vruchtbare. Vruchtbeginsel met 1 stijl en stempel. Doosvrucht 1-2-hokkig. Zaden gevleugeld, zonder kiem wit.

1 Meeldraden 2 (met 3 draadvormige onvruchtbare». Doosvrucht hartvormig.

Catalpa

Meeldraden 4, met 1 onvruchtbare • "

2 Kruidachtige plant, rechtopstaand. Bladen eerst in een wortelroset, waaruit zich de

bloemen ontwikkelen Incarvilloa öGS.

Heesters of boomen. Bloemkroon kort buisvormig, buikig tot klokvormig. Klimmende heesters ot' halve heesters *

3 Doosvrucht 1-hokkig. Kroonslippen zeer kort, omgerold. Bladen dubbel vindeelig-

Eccreniocarpus ÖÖ3 ■ Doosvrucht 2-hokkig. Kroonslippen afstaand. Bladen oneven gevind.

Tecóma ttO3

1. Eccremocarpus R. et Pav. xiv.

1 Stengel vierkant. Bladen tegenoverstaand, met een rank aan den top. Bloemen in hangende, tegenoverstaande trossen, scharlaken-en geelrood. Halve klimmende heester. ">,00-»i,00. Ij. Juni—Octr. Uit Chili -|* E. scaher R. et Pav.

2. Incarvillea Juss. xiv.

1 Plant eerst byna stengelloos. Bladen iets vleezig, vindeelig met hartvormig eironde of eirond-langwerpige slippen met grootere eindslip. Bloemen in zeer losse trossen, purperrose. Bloemkroon met wijde buis en grooten zoom met breede afgeronde slippen. 0,801,00. Zomer. Sierplant uit China.

f I Delavayi Frauchet.

3. Catalpa Scop. II.

1 Bladen hartvormig eirond, toegespitst, van onderen behaard, meest 3 b;jeen, grootBloemen in een rechtopstaande pluim. Kelkslippen gaaf. Bloemkroon wit, van binnen met roodbruine puntjes, met 2 gele vlekken. 3,C0-7,00. Ij. Juli, Augs. Sierboom uit Noord-Amerika. (Bignónia Catalpa L., B. syringaefOlia Sims.)

Trom pet boom. -j- C. Iii^aonioides Walt.

4. Tecóma Juss. xiv.

1 Klimmende heester. Blaadjes 9—11, eirond, gezaagd-getand. Bbemen in eindelingsche trossen, groot (0,050 langi. Meeldraden ingesloten Bloemen goudgeel en scharlakenrood. (5,00-ö.HO. I>. Augs.-Novr. Sierheester uit Virginiê.

f T. radicans Jnss.

CXIV. Fam. Acanthaceeën.

Kiik meest 2-lifipig. Bloemkroon onregelmatig tot 1-2 lippig. Meeblradeii 4(-n), tireeinachtig of 2, vaak 1-2 onvruchtbare. Vruchtbeginsel 2-hokkig mei 1 stijl. Vrucht een 2 kleppige doosvrucht. Meestal heesters.

Sluiten