Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juni—Augs. Op vochtigen heidevijvers en plassen. Vrij algemeen. (L. lacustris L.)

Oeverkruid. L jüncea Berg.

Deze plant is ook, zonder te bloeien, van groote vormen van Trig 1 och in ma ri ti m a te onderscheiden door liet ontbroken van een tongetje.

2. Plantago L. Weegbree, iv.

Kruiden met meestal onvertakten, onbebladerden. een aar of hoofdje dragenden stengel en een wortelroset van bladen. Kelk 4-deelig. Bloem kroon geel- of bruinachtig . . 1

1 Bladen wortelstandig (fig. 1292). 3

Stengel bebladerd, vaak vertakt . 2

2 Stengel heesterachtig, vertakt, aan den voet

liggend. Bladen smal Hjn-priemvormig, gaafrandig. Aren eirond. Schutbladen breedeirond, stomp, de onderste in een naald ui Bloemkroon witachtig. 0,10-0,40. 2J.. Mei—Ai

duin- en veengrond, ook in

Fig. 1289. Littorella juncea

mannelijke bloem: U vrouwelijke bloemen: c vrucht: d zaad.

P. arenaria W. et K.

uit.Innnpnrl Wo i,nt.n.iUfn .

"UYOHOTO OLCMJIUUIJUL'.

"Aucs. AnncrovnarH ITiiannni-W

Sttaaf1 kHrUidafChtig' rech.t0Pstaand» vertakt.6 Bladen ^ijnvönnig" 'tw! ° -etS 8e*an<^ Aren bolrond tot langwerpig. Onderste schutbladen eirond, genaaid, de bovenste spatelvormig, stomp. Bloemkroon witachtig (fig. 1290). 0,15-0,30. Q. Juni-Herfst. Aangevoerd. \rij zeldzaam.

ZnnduroatvlivAA n »_»_ m ■ •<

Zand weegbree. o Kroonbuis kaal 4

Kroonbuis behaard. Aarstelen rolrond, niet

gesnoept, üien iijnvormigrolrond . . 7 4 Bladen eirond of elliptisch (fig. 1292). Aarstelen rondachtig, zwakgestreept. Doosvrucht 4-meerzadig g

Bladen lancet- tot lijn-lancetvormig. Doosvrucht 2-zadig. Schutbladen droogvliezig.

Aarstelen gegroefd 5

■j Schutbladen droogvliezig, eirond, toegespitst, kaal (fig. 1291). Aren eirond tot eirondlantrwernitr a u:.- j

langwerpig. Bloemkroon doorschijnend Fig' I290, Fig' 1:1,1 Meeldraden geelachtig-wit. 0,05-0,45. 4. Mei-Herfet. Langs wegen, d}]ken, op weilanden, ook op onbebouwde gronden. Algemeen. Vormen: Smalle weegbree. P. lanceolata L.

«. vulgaris Cop., met lancetvormige bladen. Algemeen. P. «ngustifoha Cop., met smallere bladen. Vrij algemeen.

Sluiten