Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Helraknoppen vergroeid. Bloemkroon 5-spletig • • 3

3 Bloemkroon groot, geel (fig. 1309). Stempels 2-spletig. Bes veelzadig, driehokkig,

zonder stekels. Zaden met verheven rand Cucürbita Ö77.

Bloemen klein, groenachtig-wit (flg. 1312) Stempels ongedeeld. Bes 1-hokkig, eenzadig, stekelig Sicvos öJJI.

4 Voet van den kelk zonder schubbetjes 5

Voet van den kelk met een schubbetje. Meeldraden 5. Helmknopjes recht.

Thladiantha 07 7.

5 Bloemkroon klein, geelachtig-wit (fig. 1311). Hokjes der bes 2-zadig.

Zaden nauwelijks samengedrukt Bryónia et8.

Bloemkroon groot, geel (fig. 1310». Hokjes der bes veelzadig. Zaden samengedrukt, met scherpen rand Cucumh 079.

1. Thladiantha Bunge.

1 Wortels met knollen. Bladen hartvormig, gekarteld. Bloemkroon klokvormig, 5-

dfifilitr. Vrwht lansrweroier-eirond.

styf-behaard. scharlakenrood, donkerder overlangs gestreept. Zaden zwart. Bloemen goudgeel. 4,00-6,00. 0. Juli—Septr. Sierplant uit China.

*|- T. diibia Bange.

Fig. 1309. Curcurbita Pepo. Fig. 1310. Cucumis sativus.

a vrouwelijke bloem in doorsnede: o meeldraden der mannelijke

h meeldraden en onderdeel dor man- bloem: b stamper in doorsnede;

neljjke bloem. c zaad, b\j d in doorsnede.

2. Cucürbita L.

1 Stengel klimmend, evenals de bladen sttjf-behaard (fig. 1309). Bladen zeergroot, hartvormig. 5-lobbig. Ranken vertakt, vrucht rondaentig of langwerpig, oranje, groen of witachtig, zeldzaam gestreept. Bloemkroon dooiergeel. 3,00-8,00. ©. Juni-A.ugs. Gekweekt. Uit Middel-Azie Kalebas. Pompoen. -{- C. Pépo L.

*3. Cucumis L.

1 Bladen spits-vtyfhoekig gelobd, ongelijk getand, aan den voet niet een diepe, smalle jnsnfyaing (fig. 1310). Vrucht langwerpig, recht of gekromd, groen, wit of geel.

Sluiten