Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuinen met gevulde bloeraen. Meizoentje. Marge rut. Kransje.

Fennebloem. Koeienbloem. Meliefke. Landjebloein.

Madeliefj e. B. perénnis L.

9. Erigeron L. Fijnstraal.

Kruiden met rechtopstaanden stengel en niet-ingesneden . gaafrandige bladen, waarvan de onderste meestal een wortelroset vormen en die, welke aan den stengel gezeten zijn. verspreid staan. Hoofdjes met half bolvormig omwindsel, buisvormige scbijfbloempjes en smalle lintvormige, in 2, 3 of vele rijen geplaatste atraalbloemen . . . 1

1 Straalbloemen wit, blauw of violet 2

Flg. 1364. Bellis perennis. Fig. 186o. Stenactis annua.

« hoofdje van achteren: b schljfbloem, a straalbloom; b schtlfbloem; c vruchtbil r do opengespleten buis der helm- beginsel; d vruchthoofdje; e vrucht; knopjes uit zulk een bloem: d straal- / vruchtbodem.

bloem: e stamper; f vruchtbodem;

j vrucht.

Straal bloemen oranje. Plant min of meer donzig. Hoofdjes alleenstaand aan don top der stenecis Onderste bladen spatelvormig-langwerpig, de bovenste zittenu. Straalbloemen in omstreeks 6 a tj rijen, vrouwelijk, ook de -4 of 5 buit.en.sto rijen schjjtbloemen. 0,15-0,25. Mei-Augs. Sierplant uit Turkestan.

f E. aurantiacus ReKel.

2 Omwindselbladen in vele rijen. Kelkzoom van alle bloemen gelijk. 3

Omwindselbladen in 2-3 r\jen. Kelkzoom der straalbloemen enkel, uit een rij korte

Sluiten