Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Hoofdjes rechtopstaand (fig. 1380). Bladen in een korten, gevleugelden steel versmald, meest 3-(7)-deelig, zelden ongedeeld. Bladslippen met grove, meest rechte zaagtanden. Hoofdjes even boot» als of hooger dan breed, soms armbloemig. Straalbloemen bijna steeds ontbrekend. Vruchten met 2-3 naalden, tamelijk vlak samengedrukt, naar den voet weinig versmald. Buitenste omwindselbladen 5-8 , kort borstelvormig gewimperd. Strooschubben lijnvormig-langwerpig, even lang als do vruchten zonder de naalden. Bloemkroon grijs-roodbruin Plant donkergroen. 0,15-0,90. ©. Juli—Septr. Aan waterkanten en op moerassige plaatsen. Vrij algemeen. Klissen. Driedeelig tandzaad. B. tripartltus L.

Ft" 1880. Bidens tripartitus. Hg- 1WI- Bmens cernuus.

,, n bloamhoofd.ie van achteren; b straal-

" ' bloem; c scl^f bloem; d meeldiaden

en styi; e vruchtje.

Hoofdjes knikkend, meest met goudgele straalbloemen. Buitenste omwindselbladen meest -5-8, aan den voet gewimperd (fig. 1381). Omwinds-elbladen met vliezigen rand, bruinachtig. Strooschubben omstreeks even lang als of langer dan de vruchten met de 4 naalden. Vruchten niet vlak gedrukt, naar den voet sterk versmald Bladen zittend, aan den voet iets vergroeid, ongedeeld, lancetvormig, gezaagd. Plant geelgroen, naar boven verspreid kortbehaard. 0,15-0,90. ©. Juli-Octr. Vindplaatsen als de vorige. Vrjj algemeen. Knikkend tandzaad. B. cernuus L.

Sluiten