Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omstreeks even lang als het half bolvormige omwindsel, wit. Schiifbloemen geelachtig-wit. Hoofdjes circa 0.015 breed. 0,30-0,90. 21. Juli—Septr. Aan waterkanten en op vochtige plaatsen. Algemeen Ook als sierplant met gevulde bloemen.

Wilde b er tram. A. Ptarmica L. Bladen 2-3 voudig-vindeelig (Hg. 1401, 1-102) . . . . . .. 3 3 Straalbloemen 4-5, de plaat korter dan het eironde omwindsel. 4

Str.vilbloemen meest 10, de plaat even lang als of langer dan het meest halfbolronde omw?nd«el, wit Bladen t«na kaal. 1-laat. der s.raalbloemcr,vrfl groot MMW. Sliniien der stengelbladen lancetvormig, toegespitst, ingesneden gezaagd. 0,-30-0,80. ïl.Tuil, Augs. Uit de Alpen. Sierplant, verwilderd ,Rhoon).

Grootbladduizendblad. -j- A. macrophylla L.

4 Straal bi oemeD nonzontaai-aisiaana, omstreeks half zoo lang als het omwindsel (lig. 1401). Bladen in omtrek lancet- of lijnvormig met kort-lancet- of lijnvormige slippen, evenals de stengel min ot meer bebaard. Bladspil zonder tanden of alleen aan den top iets getand. Straalbloemen wit, zeldzamer rose. Wortelstok met uitloopers. 0,150,45. 4- Juni—Herfst. Langs wegen, dijken en op grasgrond. Algemeen.

Duizendtak. Hazengerwe. Hazengras. Hazenkerrel. Hondelclaar. Duizendblad. A Millefólium L.

Straalbloemen teruggeslagen, i- of {-maal zoo lang als het omwindsel. Bladen in omtrek langwerpig-eirond, dubbel vindeelig met lijnvormige bijna kamachtigo slippen.

(fig. 1402). Bladspü van Fi*« "J>1. nullefolium.

liet. midden tot aan den top van liet blad ge- a omwindsel: /> bloemnoofdje: c straaltand Bloemkroon wit ot' geelachtig wit. bloem; d schijf bloem: e bloenihoofdje Wortel-tok zonder uitloopers. 0,15-o,i0. in doorsnede, zonder straalbloemen. Juli-^ptr. Aangevoer . Deventer, Nijmegen,

Middelburg Moergestel, Zutphen. Oudenbosch, Rotterdam, Amsterdam, Arnhem.

F del duizendblad. A. nóltilis L.

41. A'nthemis L. Eoomsclie kamille.

Krniden met 1-3-voudig-yinspletise of vindeelige bladen en witte, zeldzaam gele straal- en gele . zelden witte sebjifbloemen. Bloembodem met '

Sluiten