Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42. Matricaria L. Kamille.

1 Bloembodem lang-kegelvormig, hol 2

Bloembodem kott-kegelvormig, gevuld met merg. Bladen dubbelvindeelig, met bijna draadvormige, van onderen gegroefde slippen (fig. 1406). Lint der straalbloemen langer dan het omwindsel. Vrucht dwarsgerimpeld met 3-kantige overlangsche ribben, boven met 2 verdiepte harspuntjes. Kelkzooin een kroontje vormend. 0,15-0,45 0, OO eD 4- —Herfst. Aan wegen en sloo-

ten, tusschen het gras, op bouwland enz. Vrij algemeen. (Chrysanthemum inodórum L.). Reukelooze kamille. M. inodbra L.

Fig. 1407. Matricaria Chamomilla.

a bloemhoofdje, in doorsnede: h straalbloem: c 9chyfbloem.

Fig. 1408. Chrysanthemum Parthenium.

a straalbloem; b schyf bloom; c vruchtbodem; d vruchtje.

2 Bladen dubbel-vindeelig, met smal-lijnvormige, vlakke, vrij ver van elkaar staande slippen (tig. 1407). Hoofdjes tamelijk Innggesteeld. Lint der straalbloemen langer dan het omwindsel. Schijtbloemen 5-tandig. Vruchten zonder barsstrepen. 0,15-0,30. Q. Mei—Juli. Op bouwland, aan wegen, ruigten, enz. Algemeen. (Chrysanthemum Chamomilla Bernh.).

Echte kamille. M. Chamomilla L.

Hladen dubbel- tot drievondig-vindeelig met HJn-.'ancetvormige tot lijnvormige, dicht opeenstaande slippen. Hoofdjes kortgesteeld, zonder straalbloemen. Schöfbloemen

Sluiten