Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hg. 14ISt. Senecio Jaoobaea. Fig. 1420. Fig. 1421.

a hoofdje, in doorsnede; b omwindselblaadje:

c straalbloempje; rf sch(jfbloempje.

Stengel aan den top niet een schermvormigen tros, inet rechtopstaande takken. Bladen geelgroen met sterk naar voren gerichte zij-lippen en langwerpige eindslip (fig. 1421). Hoofdjes grooter. 0,80-C,60. ©O- Jun'—Augs. Op moerassige plaatsen en in vochtige graslanden. Vrjj algemeen.

Waterkruiskruid. S. aquaticus Hurts.

10 Straalbloemen 5-8. Buitenste omwindselbladen 3-5 11

tros vormend. Onderste bladen liervormig-vindeelig met eironde, gekartelde eindslip, de bovenste vindeelig, met langwerpige, vaak 2-3-spletige slippen. 0,30-0,90. QO ^1- Octr. Op

grasgronden en aan wegen. Algemeen.

Jakob's kruiskruid. S. Jacobaéa L.

Vruchten der schijfbloemen weinig behaard of kaal. Onderste bladen tijdens den bloeitijd nog frisch, ongedeeld, de middelste lier-

vormig-vinspletig • • _ • • • • • • ®

0 Stengel omstreeks van het midden af in een uitgespreid vertakten,

schermvormigen tros uitloopend.

Bladen donkergroen met rechthoekig afstaande of weinig naar voren gerichte zijslippen en wigvormige eindslip (fig. 1420). 0,30-1,20. O©. Juli, Augs. Op moerassige plaatsen en aan waterkanten. Zeldzaam.

Dwalend kruiskruid. S. erraticus Bertol.

Sluiten