Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdjes bijna in schermvormige trossen, 2-huizig. Bloemkroo purper-lila. 0,30 0,90. 2J.. Juli—Septr. In boschrijke, zandig streken, op droge plaatsen. Zeer zeldzaam.

Zaagblad. S. tinctória L

58, Crupina D, C.

1 Wortelbladen langwerpig, getand, zittend, de andere bladen vinvormig ineesnedei met smal lijnvormige slippen. Hoofdjes smal-langwerpig, 3-5-bloemig, vrij klein Omwindselbladen bleek-vliezig, smal witgerand. Bloempjes purper, weinig laneei dan het omwindsel. 0,200,n0. ©. Mei—Juli. Aangevoerd. Haarlem.

Crupina. vulgaris I'eri

59. Centauréa L. Centaurie.

Kruiden uiet meestal vertakten stengel, verspreide bladen en bloem hoofdjes, welker omwindselbladen aan den top meest droogvliezii; zjjn. Bloemen purper, zeldzamer geel, wit, blauw of violet, de randstandige geslachtloos, gewoonlijk stralend

1 Hoofdjes tot 0,08 groot, geel. Omwindselbladen aan den top met een drooKvliwie

ongedoornd aanhangsel. Bladen kort alloopend, langworpig-lancetvormie" stekel'

5ÏÏS.V&' rwMg?d® °.n<Jersie f>steeld. Stengel niet vertakt, onder het'hoofdje verdikt. 0,b0-l,00. 00. Juli—Septr. Sierplant uit Armenië.

f C. macrucéphala M. P.

Hoofdjes niet geel of, zoo zy geel zijn, zijn zij kleiner en eindigen de omwindselbladen in stekels 2

2 Omwindselbladen met handvormig gedeelden stekel, zonder franje

(fig. 1444)

Omwindselbladen met droogvliezig aanhangsel of aan den ton droosvliezig (fig. 1447) e

3 Bloemen citroengeel. Hoofdjes minder dan 0,012 breed, zonder de

stekels (fig. 1443). Bladen langs den gevleugelden stengel afloopend. Langste stekels van het omwindsel meer dan 0,015 lang.

Bladen grijsviltig. 0,30-0,90. ©©,

zelden Q. Juli—Septr. Aange¬

voerd. Zeldzaam. Fig. 1443. Fig. 1444.

Zomer centaurie. C. solstitialis L.

Bloemen rose of purper, zelden wit

4 Langste stekels van het omwindsel niet meer dan 0,007 lang . 5 Langste stekels van het omwindsel langer dan 0,007 (fig. 1444). Bladen niet afloopend, de onderste afgebroken-vindeelig met lijnlancetvormige, getande slippen, gesteeld, de bovenste Q lijnvormig, stekelpuntig, zittend. 0,15-0,60. ©©. Juli— X Septr. Aan wegen en dijken, meest dicht bij zee. Vrjj T zeldzaam. Sterrediatel. Kalketrip. C. Calcitrapa L. Fig. utó•r> Stokols van het omwindsel hoogstens 0,004 lang (lig. 144ö). Hoofdjes zeer

klein. Bloemen witachtig. Onderste bladen fl-vondlg-vindeollg. 0,10-0,60. 0Q

Bloemen citroengeel. Hoofdjes minder dan 0,012 breed, zonder de

/G ~ UI. 1 J 1 ,,

atcucio umueu jaugs

loopend. Langste stekels van het omwindsel meer dan 0,015 lang. Bladen grijsviltig. 0,30-0,90. ©©,

7.ftlHpn 1^) Tilli Spntr 4 n n rrn.

1UU(JCUU. UtlUgSLÜ SLUKCIS VUH iiei

omwindsel meer dan 0,015 lang. Bladen grijsviltig. 0,30-0,90. ©©, zelden f-*). Juli—Sentr Annot*.

Sluiten