is toegevoegd aan je favorieten.

Geïllustreerde schoolflora voor Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stengel veelbludig. Buitenste omwindselbladen spits, eirond-lanuotvorraig, evenals de stelen der hoofdjes met sterharen en tegelijk met zwarte klierborstels bezet (fig. 1490). Stengel meest gelijkmatig bebladerd, met verscheiden hoofdjes. Bladen méést grasgroen, van onderen en aan den rand ruw-behaard, lancetvormig of langwerpig met naar voren gerichte tanden, de onderste in een bladsteel versmald. Wortelbladen meest langgesteeld, 1-3, tijdens den bloeitijd vaak reeds verdroogd. Bloemkroon goudgeel. 0,30-0,90. !(.. Juni, Juli. In boschachtige streken. Vrij algemeen. (H. silvaticum Lmk.). Gewoon havikskruid. H. vulgatum Fr.

11 Wortelbladen met eenigszins hartvorniigen voet, meest eirond of langwerpig, naar den voet toe getand, niet vaak eenige rugwaarts gerichte tanden. Omwindsels klierachtig. Omwindselbladen stomp, de binnenste spits. Bloemen in een schermvormige pluim met boogvormig opstijgende stelen. Hoofdjes meest gemiddeld van grootte. Bladen meest grasgroen (fig.

14914). liloemkroon goudgeel. 0,300,90. 2).. Mei—Septr. Op muren en droge gronden. Vrij zeldzaam. Muurhavikskruid. H. murórum L. Wortelbladen, ten minste de binnenste, in een bladsteel versmald. Omwindsels

zonder klierharen , grjjsviltig met eenige borstelharen. Wortelbladen meest vele, eirond-langwerpig tot lancetvormig, toegespitst , raar den voet min of meer ge¬

tand , aan den rand en van onderen meest met sterharen of spinnewebachtig. Plant blauwgroen. Omwindsel bijna bolrond. Zoom der bloemkroon kaal. Hoofdjes 3-5, gemiddeld van grootte. 0,150,40. 2J.. Juni, Juli. In boschachtige streken. Zeer zeldzaam.

Blauwgroen havikskruid. H. caésium Fr.