Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

even spreken wilde." „Ba, die gelijkheid!" „Zelfs tot na den dood" — en ziehier het merkwaardigste

afbeelding van ira kees, weegluis, avijoenvreeter,

AMOKSPOEGER, OP HCEDENUAAU5CHE PATRIOT.

Schrik niet! — Dit is het beeld van tolk een Patriot, Die, laag van hart, van ziel, met V. et, met Eeden fpet; Ln.door vervloekte drift,'t daèr heenen zoekt te k:) gen. Dat elk op 't helsch gcfchrccaw van dood, van moord, moet zwygen.

Zvn kruin, gedekt door «eno« Vrycorpjïs:en hoed. Mei eenen zwanen ftrik, beteekend heldenmoed: Terwyl Pasquillen , Posten, Schandpspieren, Rondiim tyn dolle harsfens zwieren.

Het beeld van OUrnbammtlJ Is op het fchclmlche hart gefield.

Met oog daar op gevest, gepaard met zyr.e töic,

Bewyst.zoo klaar als 't licht,tyn zucht voor deeiel'aAie.— In zyr.e rechtehar.d heeft by een Venujpop,

top. —

Zyn linker is voorzien van dolk, van yz'ren keeten, .Gereed tot moorden en tot boeijing van 't geweeten- — Met voeten trapt hy 't Rechten 'o Heilig Bybolwoord •, Vertreed de Oranjt• Stam. — De Leeuw vergramd,

verlioord,

Kykt, brallende, in het rand; het vour fprmgt utzyne ooeon.

Dat 't Vryc Nederland zulk onkruid kan gcjocjcn, —

staaltje van conservatief-aristocratisch doordraven — „zelfs tot na den dood wil men de gelijkheid uitstrek-

Sluiten