Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wekkend voorbeeld voor alle voorbijgangers." Bovendien had de admiraliteit van de Maze nog altijd zoo'n meubel staan aan de overzijde, op Feyenoord. Xu moesten die, in 1795, alle op eens verdwijnen en de ter dood gebrachten moesten óók al begraven worden! Dat begrijpt onze vriend in 't geheel niet, ,,'t Is waar," zsgt hij, „die buitengalgen leverden dikwijls een akelig gezicht op, maar 't is toch maar een praatje, dat de Patriotten ze afgeschaft zouden hebben uit menschlievendheid. Immers, die deugd bezaten ze in 't geheel niet."

Naast deze verstokte behoudzucht treft ons eindelijk in het gedenkschrift nog een andere oud-Hollandsche eigenschap, die trouwens in 't bovenstaande reeds even uitgekomen is; de schrijver is wèl ervaren in bijbelteksten en trouw lidmaat van de Nederduitsch-Gereformeerde Kerk, ofschoon toch geen orthodox dweper. Een Protestant van de soort, die hier in die dagen lang niet zeldzaam was; lid der genoemde kerk, omdat het zoo behoorde, misschien wel ook een of andere waardigheid daar bekleedend, de predikanten op straat en elders vriendschappelijk aansprekend en zelfs nu en dan raadgevend. In 't kort. een deftig, belangrijk, doch kalm lid van het officieele kerkgenootschap, van de „Groote kerk". We zagen boven reeds een bijbelplaats aanhalen, waar de Patriotten vergeleken werden met den aanhang van David. Nog sterker en treffender vergelijking wordt gemaakt bij een andere gelegenheid, waar de schrijver het heeft over de komst

Sluiten