Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET MANUAAL MET-COMMANDO.

jieg ter hand aan 'I Geweer. " Geweer hotg.

Spant den He au.

Legt aart.

' Vuur.

llerfltU Jen liaan.

Vat dc Patroon.

Opent th Patroon.

Kruit Gp de Pan,

Sluit de Pan.

Zv/uikt het Geweer ter Lading. Patroon in de Loop.

Trekt uit den Laad/lak.

Ltadjlok in de Loop.

l.aadflek op zyn plaats. Geneer op Schouder.

Geweer by de foei.

Les;t neder 't Gewet?.

Neemt op ,t Geweer.

Geweer op Schouder. Trefenteert '? Geweer.

Regts om keert.

Links cm keen'.

Geweer op Schouder. Voorwaalds Velt 't Geweer. Geweer op Schouder.

Verdekt 't Geweer onder den Linher arm.

Geweer tp Schouder.

Geweer hoog in de Regter arm, Geiveer op "Schouder.

- Kegts om.

Links om. Regtf erm keert. Links cin hetrt.

Sluiten