is toegevoegd aan je favorieten.

"Uit den patriottentijd"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men moest alle weken, ja, als 't kon, alle dagen gaan exerceeren en dan nog „parade maken erbij en andere aardigheden".

Maar wat was dan van dit alles het oogmerk ?

Er werd gesproken van de twistpunten met Jozef II, den Duitschen keizer, den heer der Oostenrijksche Nederlanden, die de opening der Schelde voor Antwerpen eischte en die daarom met de wapens

kletterde in denzelfden tijd, dat Nederland nog met Engeland in oorlog was. Het heette,

dat de ware vaderlanders zich gingen wapenen, om de eer en de vrijheid te verdedigen tot den laatsten droppel bloed, maar — zegt onze koopman-schrijver terecht — „dat was allemaal niets anders dan een futiel voorwendsel." 't Was gericht tegen den Prinsen