Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroedschap was nog voor de meerderheid, zoo al niet Prinsgezind, dan toch gematigd en ordelievend; de vurige Patriotten hadden er nog geen tien van de vier en twintig stemmen.

Toen het plan van de beurs zoo in duigen viel, zullen de „ vrijkoorders" wel eene andere gelegenheid gezocht hebben; licht, dat een van de gegoede hoofdlieden, een Elzevier, een Hudig, een Huychelbos van Liender, een van der Hoeven (Keesje Cordaat) of een Pieter Caarten een pakhuis of zolder ter beschikking heeft kunnen stellen. In elk geval is het zeker, dat ze in 't voorjaar van 1784 nog in volle werking waren en met niet weinig trots bij elke gelegenheid hunne militaire uitrusting aantrokken, tot ergernis vooral van 't mindere volk, dat hen begroette met opmerkingen als: „kijk, die blixems, net als de soldaten, de rokken opgehaakt", of wel: „daar heb je die donderse Vrijkoorders!"

En dit spel duurde voort, totdat er eene uitbarsting kwam, nadat eerst het „Oranjevee" door een nieuwen Prinsen-verjaardag weer aangevuurd was. Toen naderden de dagen van den 20sten Maart en den 3den April, die voor altijd in de Rotterdamsche geschiedenis berucht gebleven zijn.

Sluiten