Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nadat de Meimaand eindelijk de heuglijke tijding gebracht had van den vrede met Engeland, die, hoe ongunstig ook van inhoud, toch een geluk was, omdat er nu weer leven kon komen in handel en scheepvaart. De spanning bleef bestaan, ja werd zelfs verergerd, vooreerst, omdat het Oosten rij ksche gevaar nog dreigender aanzien ging krijgen dan voorheen, en ten tweede, omdat de felle Patriotten allerlei verontrustende geruchten gingen verspreiden. „Er werd verteld", zegt ons handschrift, „van aanslagen op de Kleine Draaibrug, in den Toerijstuin en op het Steiger, altijd tegen gewezen leden van het vrijcorps; maar wat moet men ervan gelooven? Op het Steiger zijn de glazen van zoo'n Patriot stukgeslagen, dit is waar, maar — ze zijn naar buiten uitgeslagen! De stukken lagen op straat!"

Men moet zelfs gesproken hebben van een groot moordplan van zakkendragers, gericht tegen verscheidene Patriotten, wier huizen reeds gemerkt waren! — Maar dit heeft onze schrijver toch slechts van hooren zeggen en hij gelooft er dan ook niets van. In 't jaar 1798 pas heeft hij het gelezen in een vervolg op Wagenaar's Vaderlandsche Historiën, waarvan het betrokken deel (No. XX) toen juist verschenen was. Daarin werd zelfs gezegd, dat de samenzwering ontdekt was en dat de hoofdman was gevangen gezet in het werkhuis en later pardon had gekregen van den Prins. Onze schrijver heeft toen nog voor alle zekerheid de moeite genomen, om bij baljuw en sche-

Sluiten