Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo radicaal, dat volgens ons handschrift „de krijgsraad weldra geheel uit Keezen bestond."

De commissie wist zelfs, met hulp van hare Rotterdamsche partijgenooten, gedaan te krijgen, dat, nog juist vóór haar vertrek, de nieuwe verkiezing

voor burgemeesters en schepenen in haren geest uitviel. Een kunststuk, dat luide getuigt van de vindingrijkheid dezer Patriotten.

Tegen Meimaand, als de natuur zich in de (toen nieuwe) Plantage bij „de Rustwat" en elders tooide met nieuwe bladen en bloemen, was Rotterdam gewoon, telkens zijne magistraat te vernieuwen, in zooverre, dat

Sluiten