Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee van de vier burgemeesters en 3 of 4 van de zeven schepenen door andere werden vervangen. Daarvoor was eene plechtige vergadering der vroedschap noodig, waarin de zwarte en witte boonen een groote rol speelden, die nu nog als curiositeit op ons Museum van Oudheden bewaard worden.

De vijf vroedschapsleden, die bij de loting de zwarte boonen trokken, hadden de dubbeltallen op temaken, waaruit de nieuwe magistraatsleden gekozen moesten worden. Ditmaal, in 't voorjaar van 1786, begonnen echter, op aanstoken der Haagsche commissie, de tien „zware Patriotten" in de Rotterdamsche vroedschap aanmerkingen te maken op deze wijze van doen, bewerende, dat de echte, oudste handvesten iets anders voorschreven. Natuurlijk ging de meerderheid der vroedschap (de „veertien"), hierop niet in, maar dat kon de „tien" niet schelen; zij hadden nu een mooie gelegenheid, om te protesteeren bij de Staten van Holland, en deze wisten, onder voorlichting der drie pensionarissen, wel een oplossing te vinden. Ze verklaarden de kwestie wat te diepzinnig, om maar zoo dadelijk uit te maken, en verzochten dus de Rotterdamsche vroedschap, zich voorloopig, in dezen grooten twijfel, te onthouden van alle keuze.

Zij, de Staten zelf, waren immers onderwijl gaarne bereid, om voor ditmaal de dubbeltallen op te maken ! Zoo geschiedde, en de drie pensionarissen wisten wel te zorgen, dat die dubbeltallen zoo „rood" mogelijk uitvielen.

Sluiten