Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat gij haar vertrouwen verloren hebt. Gaat dus heen van 't gestoelte der eere!"

Hier zweeg mr. Kreet en aller oogen richtten zich op de zeven zondaars. Doch geen van dezen maakte aanstalten om op te stappen, ook niet, toen „de volks-

Afzetting van zeven vroedschapsleden door de leden der Vaderlandsche Societeit in 1787-

vertegenwoordigers" en zelfs de democratisch-gezinde vroedschapsleden luide teekenen van ongeduld begonnen te geven. De zeven heeren „weigerden eenparig, heen te gaan", zegt onze schrijver, die zonder twijfel de meeste vroedschapsleden persoonlijk gekend heeft. Wat nu? Geweld gebruiken? De militaire schutters-

Sluiten