Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij W. L. & J. BRUSSE verscheen onder meer:

KUNST, WETENSCHAP, ONDERWIJS EN OPVOEDING.

C. S. Adama van Scheltema. De grondslagen eener nieuwe

Poëzie. Proeve van een maatschappelijke kunstleer tegenover het naturalisme en anarchisme, de tachtigers en hunne decadenten. Prijs f 3,90. In halfleder gebonden f 4,90.

II. P. Berlage. Grundlagen uod Eutwiekelung der Architektur.

Vier Vortrage gehalten im Kunstgewerbe Museum zu Ziirich von H. P. Berlage. Mit 29 Abbildungen. Prijs f 2,25. Geb. f 2,90.

H. P. Berlage. Over Stjjl in Bouw- en Meubelkuust Met

51 teekeningen van den schrijver. Tweede verbeterde druk. Prijs f 2,60. Gebonden f 3,25.

II. de Boer. Albert Vogel. Romantische Voordrachtskunst. Omslagteekening van J. J. Aarts. Prijs met 10 illustraties buiten den tekst f 0,60.

P. C. Boutens. Het Treurspel van Agamemnoon. Naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgezet. Met aanteekeningen. Prijs f2,50.

J. Cosler. De Vereenvoudiging in de Engelsehe spelling.

Prijs f0,25.

li\ Af. van Dijk. Liedjes om te zingen in de school en thuis.

Twee- en driestemmig in noten-en cijferschrift. I38blz. Prijs f0,50.

Chr. Egener — Van Eijken. Een geval van Hoorstomheid bij een kind en de behandeling daarvan door Chr. Egener—Van Eijken. Prijs f0,35.

Chr. Egener—Van Eijken. Methodiseh-Hygiëniseh Spreken.

Het genezen van stotteren en andere spraakgebreken. Handleiding ten behoeve van Onderwijzers, Ouders, Opvoeders en Spraakgebrekkigen. Handboek voor zelfonderricht. Geïllustreerd. Prijs f0,90. Gebonden f 1,25.

Prof: Dr. C. Eijkman. Hygiënische Strijdvragen. Prijs fo,6o.

Sluiten