Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goudlederen blad, staat zijn kroon nog frisch, nog sappig groen op den forschen stam; die lijkt wel met slangevel bekleed: donkergroene,

bronzen en bleek-gele vlekken steken scherp tegen elkaar af; hij heeft zijn schors in schubben afgeworpen, maar zijn bladertooi geeft hij nog niet prijs. Eerst in Juni kwamen ze, als geelbrons fluweel, al die nu nog groote heldergroene spitsgepunte blaren; soms houdt hij zijn loof het langst van alle frisch.

Maar ook zijn tijd zal komen, overmorgen, morgen al misschien ; als de vorst de zonnestralen wat meer verkilt dan thans. Ook uw plataan, de trots van uw

tuin, zal daar dan staan, naakt en star, versteend, met kron¬

kelarmen omhoog ge

Plataan in den naherfst.

De onderste tak heeft nog een blad, dat in zijn hollen steel den winterknop verbergt; de andere bladeren zijn afgevallen en daardoor zijn de knopjes zichtbaar.

heven, als een doode. Maar ge weet wel beter, en neemt

Sluiten