Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en nog al snel ook, want het jong is vol levenslust en evenals alle kalveren huppelt het graag. Daarbij komt nog de bruine

kleur der dieren :

de wanhoopskleur van de meeste amateur-fotografen, die niet met honderdguldenslenzen werken. Ook het dichte bladerdak van den tuin is niet bevorderlijk voor het welslagen van moment-opnamen,hoe zonnig het buiten ook is.

Dat hebben wij voor de zooveelste maal ondervonden, toen we verleden jaar weer eens het onmogelijke beproefden en beide nieuwe jeugdige orang-oetangtjes

, , c j in vrijheid wilden

Ko wilde maar niet naar de camera zien en hady ■>

sprong onverwachts op den arm van den kieken. K.iekjes

oppasser. nemen van lastig-

dartele, ondeugende, eigenwijze of koppige kinderen is al een hachelijk bestaan, op 't atelier van den vakman zoowel als in den tuin of op 't

Sluiten