Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I X L E I D I N G.

De deur van het atelier gaat open \ de meester treedt binnen. — De twintig of dertig jongelieden, die zich in het groote, ruim verlichte vertrek bezighouden met schilderen, boetseer en, of teekenen, staken plotseling hunne gesprekken en eene groote stilte heerscht van het eene einde der werkplaats tot het andere. — Het gewichtige oogenblik is daar, waarop de gevierde meester zijn oordeel over het werk zijner leerlingen zal uitspreken. — Den eenen zal hij aanmoedigen, den anderen teleurstellen. Ilij zal verwonderd staan over de valsche begrippen van sommigen en velen doen zien, dat zij eenen verkeerden loeg inslaan om tot echte kunstkennis te geraken.

Sluiten