Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keer en als apostelen der heilige muze. — Zulk een was ook William Hunt, maar wat bizonder bij hem zvas, dat is, dat hij zijne groote en breede opvatting van schilderen, opgedaan in het atelier van Thomas Couture, wist vast te knoopen aan het verhevene en hoogst eigenaardige van den grooten Millet. Bij dezen was hij te huis als vriend en leerling en hoorde hij de gesprekken van de groote geesten, die Millet dikwijls kwamen bezoeken. Hij leerde de fijnheid van Corot, de breedheid van Troyon, de diepzinnigheid van Rousseau kennen. — Maar bovenal en bovenal kon hij het veelomvattende van het genie van een man als Millet leeren begrijpen en hoogstellen. — Teruggekeerd naar Amerika, vestigde hij zich te Boston en opende daar op veler aanzoek een kunstenaarsatelier voor damesleerlingen. — De spitsvondigheid nu van een dezer missen' ) stelt ons in staat zijne lessen te kunnen nagaan. Zij

i) Miss Knowlton.

Sluiten