Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen had onmiddellijk de aandacht te trekken en die vast te houden. Ik zag een man voorbijgaan: ik heb een indruk van dien man in mijn hersenen; ik nam hem niet bepaald nauwkeurig op; ik zou niet met zekerheid kunnen zeggen, of hij stappen nam van precies twee en een halven voet. Dit had niets te maken met den indruk! Behoud den eersten levendigen indrnk in uw schetsen. Voeg er geen details aan toe, welke dien verzwakken. Let het eerst op hoofdzaken: proporties, toonverhoudingen, d. i. massas licht en schaduw, en details die den aanleg niet bederven.

Zie naar die jongensfiguur en teeken die, alsof ze een plant ware. Bedenk dat de achtergrond en de kleeding in verband staan met die figuur. Ge zoudt de teekening van het gezicht geheel anders kunnen maken, ja den kop van een geheel anderen jongen kunnen teekenen, zonder het eigenlijk karak-

Sluiten