Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat maakt een oog mooi ? Niet het oog zelf, al zijn er erkend mooie vormen van oogen. Het is de blik, de ziel en ten deele wat het oog omgeeft. Niet dat het er vochtig uitziet; dat doet een slak ook.

We letten ons geheele leven op kleinigheden, maar een ruimer blik slaan, een geheel omvatten, dat willen we niet.

Éen groote kracht en éen groot licht behooren in iedere schilderij te zijn.

We zijn niet tevreden met te doen wat wij kunnen; we willen volstrekt iets teekenen wat te moeilijk voor ons is, liederen zingen waarin tonen voorkomen, die te

O '

hoog voor ons zijn. Hoe zelden hoort men een zanger, die zijn stem niet moet forceeren! Wie begeert de hoogste noot te hooren, die ge zingen kunt ? We wenschen den indruk te krijgen, dat er nog kracht in reserve is.

Sluiten