Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwikkelen door teekenen, dan door boeken ; niets scherpt zoo zijn waarnemingsvermogen. Speldeprikken in een stuk papier o-even het kind een betere voorstelling van de sterren, dan een leerboek over sterrenkunde.

Kinderen moesten eigenlijk leeren teekenen, zooals zij leeren schrijven, en er moest niet zooveel drukte van gemaakt worden. Zij moeten worden aangemoedigd, niet gevleid. Elk kind toont al vroeg eenigen aanleg tot teekenen; het maakt figuurtjes op deuren, tafels, boeken, prachtige vellen papier, „die niet mogen verknoeid worden, terwijl de ouders, die dat papier wilden sparen, er den flauwsten nonsens op schrijven. Zonder hulp en aanmoediging verflauwt bij het kind gaandeweg de lust in het teekenen ; het gaat in andere dingen belang stellen, totdat de lust om te teekenen opnieuw ontwaakt en dan is dubbele inspanning noodig om de

Sluiten