Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weergeven en dat is ook niet wenschelijk.

O

Vole uw eigen smaak en er zal altijd ö ö

iemand zijn, die uw werk naar waarde weet te schatten,

Wat is teekenen ? Iedere idioot, die kan leeren schrijven, kan ook leeren teekenen. Niet dat hij goed zou teekenen, want dat komt mij voor meer talent te vereischen dan iets in de wereld, meer dan het maken van een pleidooi, of het houden van een redevoering in den Senaat. En daarom is de critiek zoo wreed. Zij neemt geen kunstwerk voor wat het is. Het is "een beetje te veel zus en een beetje te veel zóo , terwijl feitelijk niets deugt! Laten Raphael en Titiaan denzelfden neus teekenen; hun neuzen zullen geheel verschillend zijn. Gij ziet niet met mijn oogen, ik niet met de mvc. Laat iedereen met zijn eigen oogen zien en men eerbiedige zijn poging om weertegeven wat hij ziet.

Sluiten