Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn. „Ik spaar mij zelf den ganschen dag voor den avond op het tooneel , antwoordde Grisi. „Voor geen geld in de wereld zou ik deze kanapé verlaten: ik moet daar blijven om 's avonds geschikt voor mijn werk te zijn!" Zij offerde alles daaraan op.

Ik sprak Blondin eens, nadat hij op een koord over de Niagara was gegaan en hij zeide mij dat onder al die menschen, die bijeen waren gekomen om getuigen te zijn van het waagtuk, er niet één was, die zelfs op den beganen grond zijn balanceerstok even ver zou kunnen dragen als hij, volkomen in evenwicht.

Wees zelfs niet éen oogenblik onachtzaam ! Er zijn musici, die geen piano willen aanraken, wanneer die niet goed gestemd is. „Malle kuren", zegt ge misschien; toch hebben zij gelijk. Ge zoudt van avond wel een deuntje willen hooren en zijt uit uw humeur „over die lastige menschen, die

Sluiten