Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen wanneer ge bewondert wat nu juist niet het hoogste is en het is niet bepaald prettig uw meeningen te bestrijden. Maar, hoe ge ook over mij mocht denken, ik ben vast overtuigd, dat ge niet het recht begrip van groote kunst hebt. Bovendien moet ik u zeggen, dat ge op twintigjarigen leeftijd het recht niet hebt een oordeel te vellen over de groote meesters, die misschien nooit zullen worden evenaard, nooit kunnen worden overtroffen.

Ik heb zoo'n hekel gehad aan schilderijen, die mij later bleken goed te zijn, dat ik u moet wijzen op de mogelijkheid, dat ook gij eenmaal op uw tegenwoordige meeningen zult willen terugkomen.

O O

We moeten ons afvragen, of hetgeen we

o ' o

in het werk der groote meesters fouten noemen niet in werkelijkheid eigenschappen zijn.

Wat is er niet een drukte gemaakt over den Mozes van Michael Angelo, met zijn

Sluiten