Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een handvat voor de stad te zijn en, met het oog hierop, moest ze juist zoo zijn, als ze gebouwd werd.

O, die groote mannen! Hun leven was éen lang gebed. Ze deden niets dan hun werk, gaven alleen om hun werk en hoe weinig weet de wereld van hen!

We moeten gelooven dat het verleden iets te beteekenen had. Het verleden bracht Homerus, Shakespeare en Michael Angelo voort. Oordeel niet over hen, voordat ee kunt! Bind u niet voor de toekomst. Houd u vrij, zoodat ge kunt gelooven!

Ga naar Europa en blijf er vijf jaren en ik wed honderdduizend dollars, dat ge een Mantegna boven een Ribeira zult stellen. Velasquez zal u niet dadelijk pakken. Ge zult met Murillo beginnen en met Velasquez eindigen. Om bij onzen tijd te blijven: vijftien jaren geleden') noemde iedereen

i) De „Talks on Art" zijn van het jaar 1876.

Sluiten