Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

morgen weer acht, clan zoudt ge inderdaad aan het werk gaan.

Doen, doen, doen! Ga van het werk af en begin iets anders. Ge kunt iets niet verder afmaken, dan uw vermogen reikt. Als ge uw hand op het doek brengt is dat deel er van af. Ge hebt nooit zooveel geleerd als toen ge die figuur voor mij in twee kleuren hebt geschilderd en dat hoofd voor mij hebt aangelegd, wetend dat ge slechts éen dag hadt om het geheele doek vol te krijgen.

Het afmaken komt het laatst. Corot maakt niet af en hij is over de tachtig.

Wat ge doet, kunt ge ook doen. Indien iemand zich verbeeldt dat door zestien jaren aan iets te werken, zijn werk beter zal zijn dan hij is, vergist hij zich.

Ge kunt wel twaalf schetsen maken in den tijd, dien ge voor één gebruikt. Er zijn slechts zeer weinigen, die een schilderij kunnen beginnen en in denzelfden geest

Sluiten