Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Schepper maakte nooit twee bladen, of twee menschen gelijk.

Ge kunt geen Correggio zijn, maar toch ook geen gans. Het is in éen opzicht even moeilijk een idioot te wezen als een Raphael. De leerlingen van het conservatorium verwachten niet dat zij in drie weken viool kunnen spelen. Zij weten dat daarvoor jaren noodig zijn — of men zou geboren moeten zijn in een viool.

Laat u niet door uw ideaal op den kop zitten! Dat kost moeite, maar moeite is het vaarwater van den kunstenaar. Indien ge alleen een oog probeert te teekenen zooals een ander het deed, zult ge het nooit gedaan krijgen. Bovendien kunt ge het niet doen als ge het probeert. Ge beproeft twee dingen tegelijk: doen en probeer en.

„Probeeren!" Het woord alleen reeds verlamt u. [Het cijfer j op den grond teekenend). Nu heb ik een 3 gemaakt, zoogoed

Sluiten