Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. Ik ben nu blij, dat ze het niet deden.

Men kan u niet te veel wijzen. Zoodra ge de school verlaat, denkt niemand er meer aan u te wijzen hoe ge iets doen moet. Uw vrienden zullen u critiseeren en de neuzen optrekken, maar ze zullen u niet terechtwijzen. En, laat ik er bijvoegen, het is vervelend het air van een dansmeester aan te nemen, die zegt: „Wees bevallig; doe zooals ik!"

Kijk naar deze teekening van een leerling uit de klasse van het vorige jaar. Feitelijk kan ik het niet zoo goed. Onder mijn teekeningen zult ge er geen vinden, zoo eenvoudig gedaan als deze. Ik vind er alles in teiw wat ik de leerling ooit leerde. Ik

O O

zet het iemand zulk een teekening te maken. Er is daarin stof genoeg om betere dingen te doen dan ik ooit deed. Ik kan een onderwerp scherper weergeven, maar ik kan niets zoo naïef doen als dit is gedaan.

Sluiten