is toegevoegd aan je favorieten.

Praatjes over kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het karakter van het kereltje uitdrukt: Ik mag die fijnheid wel, zij zal u later te pas komen. Maar nu naar kracht gestreefd! Maak uw schaduwen krachtiger. Laat het gevoel u niet zóo beheerschen, dat ge de geographie uit het oog verliest. Ge sluit de oogen voor de rotsen, waarop ge zoudt kunnen stooten. Werp het dieplood uit en zie waar ge zijt!

Uw jongen is te rond.

„Hij leek mij zoo."

Jawel, zijn pet is rond, zijn schouders zijn rond; hij bukt en zijn rug is rond. Maar daarom moet ge nu naar tegenstellingen zoeken en alle rechte lijnen en scherpe hoeken uitvinden. Op die manier brengt ge leven in uw werk.

Gij moet evenzeer uw best doen om te teekenen als ik om fouten te vinden; dan zult ge voortreffelijk werk doen.

De critici pikken gaten in ons, evenals