Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer iemand aan iets begint, is het maar het best dat hij zoo spoedig mogelijk gelooft dat hij niets weet. Spreek eens over zaken met mannen van zaken en zie hoe ze over u zullen denken!

Men maakt een ketel niet beter door hem zwarter te maken dan hij is. Iedereen stelt zich een ketel zwart voor, maar misschien is hij niet half zoo zwart als wij denken.

Dingen, die alleen gemaakt zijn om precies „te lijken", zouden zoo afschuwelijk zijn dat ge niet in uw kamer er mee zoudt willen zitten.

Spreid uw licht breed uit als zonneschijn, maar bewerk den overgang van licht tot schaduw zoo fijn, alsof ge bloemen strooidet op het graf van een kind.

„Waarom hieldt u niet van Cambridge?"

Omdat ik de kunst liefheb.

Sluiten