is toegevoegd aan je favorieten.

Praatjes over kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cambridge was, als de schilderijen van Kaulbach: een en al literatuur. Er was niets om het waarnemingsvermogen te prikkelen of te ontwikkelen, alles om instinct en geestdrift te onderdrukken. Men leerde zien noch voelen. Men leerde een les en kreeg- de opvoeding van een papegaai.

Het kan me niet schelen te hooren wat er gedaan is. Ik verlang te zien wat gedaan zs, ik verlang iets te zien doen, ik verlang iets te doen, ik verlang te leeren iets te doeti.

Ik begeer geen opstel te schrijven over onderwerpen, waarvan ik niets afweet; ik wil niet dat mijn talent wordt gemeten naar „bonnes marqués," of dat de plaats, die men mij toekent, afhangt van het niet slagen van een ander.

Ik geef er niet om te leeren doen precies als ieder ander. Men neemt, ook zonder te leeren, genoeg alledaagschheid in zich op.

Ik houd van opgewektheid bij de studie, niet van letterkundige indigesties!

9