Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereik der kunst. Men kan de hoogte der Alpen, of der Sierras niet weergeven. We moeten binnen de grenzen van het mogelijke blijven.

Maak uw teekeningen niet gemakkelijk te begrijpen. Het doet er niet toe of de menschen ze niet begrijpen. Laat iets aan de verbeelding over.

Wanneer hier eens een werkelijk brokje kunst verscheen, zou het in een ommezien in stukjes worden gehakt door hen, wier vermogen om te vernielen grooter is dan dat om te scheppen. Sommigen onzer critici doen als onhandige tuiniers, die bedden met wortelen wieden: het is alsof zij al de wortelen er uit halen.

\\ ij lachen als wij bedenken dat de hond van Newton den appel niet zag vallen. We vergeten, dat er slechts weinige New-

Sluiten