Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn. Als ge een bloem ziet en er aan ruikt, is die bloem van u.

Het individu is niets. Zij die de pyramiden bouwden zijn dood, maar de pyramiden zijn er nog.

Zich zelf niet bewust te zijn is hoogere waardigheid. Den schijn van meerderheid aannemen is een dier dingen, die mijn verontwaardiging opwekken. Ik heb eerbied voor een zekere soort van nederigheid en met Rousseau geloof ik, dat iedereen, dien wij ontmoeten, ons in het een of ander overtreft.

In7 dit land krijgt men zelden het beste werk van den artist, omdat de critici zoo te keer gaan. Men zal nooit waar voor zijn geld krijgen, zoolang men niet de dingen neemt voor hetgeen ze beoogen te zijn.

Elk uwer zal onder zijn kennissen men-

Sluiten