Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Komaan kinderkens, de oogen in de boeken! Doet de oogen niet open en kijkt niet naar Fransche kunst! Ik heb die gezien en weet dat ze niet deugt."

Iemand, die de kunst in Frankrijk heeft bestudeerd en vertrouwd is met de manier, waarop de Franschen die beoefenen, mag geacht worden iets van het onderwerp afteweten. Ik geloof niet dat er iemand op de wereld is, in staat met zijn penseel zijn brood te verdienen, of hij heeft den grootsten eerbied voor de kunst, zooals die in Frankrijk wordt opgevat. Flet is niet ongerijmd als een Franschman iets zegt tegen Amerikaansche kunst, wèl als een Amerikaan iets zegt tegen Fransche kunst.

Als we pruimendoosjes geverfd willen hebben, kunnen we dat hier niet gedaan krijgen. Het is o! zoo veel gemakkelijker te zeggen, dat we niet van Shakespeare of Michael Angelo houden, dan een gedicht te schrijven, of een schilderij te maken.

Sluiten