Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgaat; dat is mijn zaak. Ik zal de richting aangeven, die ge behoort te volgen; als ge mij een betere kunt aanwijzen, mij wel. Kruisig u zelf niet, zaag u niet in tweeën! Werk flink door, heb vertrouwen in de richting, waarin ik u stuur, en geloof dat de tijd u zal helpen aan hetgeen ge noodig hebt.

Teeken dat oor met zorg; het blijft altijd op dezelfde plaats, het verandert niet van uitdrukking- zooals de andere deelen van het gelaat, die ge op een schets met iets minder zorg kunt teekenen, omdat ge ook zonder veel moeite uitdrukking kunt verkrijgen. Ge hebt het ensemble van dat hoofd, maar het oor bewijst dat ge niet kunt teekenen ; men kan daaraan precies zien hoe lang ge studeert. Intusschen zijn er velen die dit oor correct zouden kunnen teekenen, maar die het in de verste verte niet tot een ensemble als het uwe zouden kunnen brengen.

Sluiten