Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maak een teekening zoo mooi als een van Michael Angelo en er is geen vader in deze stad, die ze zal apprecieeren. Men p-aat naar het Louvre en bewondert een

o

teekening met Michael Angelo's naam er onder; maar veeg den naam uit en zet er een anderen naam onder en niemand zal naar de teekening kijken.

Stoor u niet aan hetgeen uw vrienden van uw werk zeggen. Vooreerst houden allen u voor een idioot; ten tweede verwachten ze groote dingen van u; ten derde zouden ze het niet eens weten als ge iets p-oeds deedt. We weten niet half hoeveel

o

onkunde er heerscht omtrent kunst, zoolang wij haar niet zelf beoefenen. Artisten moeten hun publiek zelf scheppen. Zij moeten hun werk doen en tegelijkertijd het publiek opvoeden. In den beginne gaf niemand iets om de schilderijen van Corot. Hij moest de menschen leeren ze mooi te vinden. Het ging precies zoo met Raphael. Zijn

Sluiten