Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen op een kleinen afstand te houden. En zoo zijn er vele menschen in dit land. Maar zij zijn eer koud in den rug dan van voren. Ze kunnen niet genoeg warme vrienden achter zich hebben, maar zij hebben liever niemand voor zich.

De ware critiek bestaat in het beoordeelen van een werk naar zijn eigenschappen, niet naar zijn fouten.

Taine geeft te denken; Ruskin doceert. Taine neemt niet het air aan van iemand, die voorschriften geeft. Kookboeken bevatten een aantal recepten om brood te maken, maar niet éen vrouw op de duizend kan £foed brood maken.

Als een jong man een goed schilder is, is hij dikwijls ook een goed musicus, maar hij loopt niet als een tooneelheld rond, zeo-o-ende: „Ik ben die wonderman, die dit

oo

Sluiten