Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of dat deed, of schilderde". Een voornaam Eno-elsch staatsman, die eens aan een diner naast me zat, had het heel druk over zekere kunstwerken en methoden van schilderen, waarmede het, na een zekeren tijd, zus en

zóo gesteld zou zijn.

Ik o-eloof dat menschen, die werkelijk het een of ander onderwerp grondig bestudeerd hebben, zeer bescheiden zijn zelfs als dat aan de orde is, en dat zij dat nog veel meer zijn wanneer het aankomt op het uitspreken van een meening over onderwerpen, waarvan zij feitelijk niets weten.

Ik zou aan die schilderij niets veranderen.

Ge moet u niet door leeken in uw werk

laten influenceeren. Dat is een noodlottige

o-ewoonte en zal u als schilder te gronde ö

richten. Er zijn maar al te veel arme drommels, die portretten schilderen, terwijl anderen er bij staan en zeggen: „Wat meer blauw hier; een beetje rood op het gezicht;

Sluiten